ACTA 19 PLE 23-12-2008

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2008/acta-19-ple-23-12-2008