ACTA 20 PLE 23-12-2008

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2008/acta-20-ple-23-12-2008