ACTA 02 PLE 12-07-2007

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2007/acta-02-ple-12-07-2007