ACTA 08 PLE 21-12-2007

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2007/acta-08-ple-21-12-2007