ACTA 06 PLE 26/04/2011

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2011/acta-06-ple-26042011