ACTA 08 PLE 08/06/2011

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2011/acta-08-ple-08062011