ACTA 10 PLE 28/06/2011

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2011/acta-10-ple-28062011