ACTA 12 PLE 29/07/2011

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2011/acta-12-ple-29072011