ACTA 14/2012 PLE 21.12.2012

extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2012/acta-142012-ple-21122012