ACTA 02 PLE 20-01-2010

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2010/acta-02-ple-20-01-2010