ACTA 04 PLE 11-02-2010

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2010/acta-04-ple-11-02-2010