ACTA 11 PLE 28-06-2010

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2010/acta-11-ple-28-06-2010