ACTA 13 PLE 30-07-2010

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2010/acta-13-ple-30-07-2010