ACTA 15 PLE 24-09-2010

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2010/acta-15-ple-24-09-2010