ACTA 21 PLE 17-12-2010

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2010/acta-21-ple-17-12-2010