ACTA 22 PLE 27-12-2010

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2010/acta-22-ple-27-12-2010