ACTA 23 PLE 27-12-2010

Extraordinàri urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2010/acta-23-ple-27-12-2010