ACTA 02/2012 PLE 31.01.2012

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2012/acta-022012-ple-31012012