ACTA 05/2012 PLE 30.03.2012

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2012/acta-052012-ple-30032012