ACTA 07/2012 PLE 14.05.2012

Ordinària(pendent aprovació)

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2012/acta-072012-ple-14052012