ACTA 14/2015 PLE 04.11.2015

extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2015/acta-142015-ple-04112015