ACTA 16/2015 PLE 24.11.2015

extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2015/acta-162015-ple-24112015