ACTA 10 PLE 18/07/2013

extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2013/acta-10-ple-18072013