ACTA 11 PLE 18/07/2013

extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2013/acta-11-ple-18072013