Convocatòria Ple sessió extraordinària 09/2016 de 27.juny.2016

extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/convocatories-del-ple/convocatoria-ple-sessio-extraordinaria-092016-de