Convocatòria sessió extraordinària urgent 11/2016 de 28.juliol.2016


Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/convocatories-2016/convocatoria-sessio-extraordinaria-urgent-112016-de