Convocatòria Ple sessió ordinària 12/2016 de 12.setembre.2016

ordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/convocatories-del-ple/convocatoria-ple-sessio-ordinaria-122016-de-12setembre2016