27 °C

Notícies

El Conservatori...
Instal·lat en el centre de la ciutat de Manacor, el Conservatori Municipal de Música dona cabuda a 12 aules, sala de dansa, un auditori, espais comuns, biblioteca, despatx de direcció i secretaria, ai
Documents del centre

• Les baixes que es produeixen durant el curs escolar s’han de formalitzar per escrit per part dels usuaris i/o els seus representants i, una vegada comprovades per la direcció de l’Escola i tra
Un año sin ningún ´Reconeixement´
22/03/2011 Diario de Mallorca
L'APIMA
L’Associació de Pares i Mares dels Alumnes de l’EMMDM està oberta a totes les famílies amb fills que hi estan estudiant.