ACTA 17 PLE 22-10-2010

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2010/acta-17-ple-22-10-2010