ACTA 08 PLE 20/06/2013

extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2013/acta-08-ple-20062013