ACTA 13/2014 PLE 22.07.2014

extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2014/acta-132014-ple-22072014