ACTA 09/2016 PLE 27/06/2016

extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2016/acta-092016-ple-27062016