El nou dipòsit municipal de vehicles de Manacor ja s'ha posat en funcionament

04-January-2021

El nou dipòsit municipal de vehicles de Manacor ja s'ha posat en funcionament. La nova instal·lació s'ubica en uns terrenys municipals devora l'EcoParc i s'ha habilitat en dos mesos, després que va sortir a licitació el passat mes de novembre. Es tracta d'uns terrenys situats a la carretera que uneix Manacor i Felanitx. La zona d'aparcaments amb vial té una superfície de 1.119 metres quadrats, mentre que la zona del circuit amb vial té una superfície de 1.446 metres quadrats. La superfície total de la parcel·la és de 2.565 metres quadrats, amb una zona pavimentada de 1.515 metres quadrats. El recinte tancat es controla amb vuit càmeres de videovigilància amb gravador IP. Les obres han tengut un cost de 150.675 euros.

 

El nou dipòsit municipal té una capacitat per a 50 vehicles a la zona d'aparcaments, més els que es puguin acollir temporalment a la zona del circuit, i donarà sortida a les necessitats actuals del municipi. Amb aquesta nova instal·lació es permetrà buidar la planta de l'aparcament subterrani de la plaça de Sant Jaume que es feia servir els darrers anys per als vehicles custodiats. Així, el petit dipòsit de les dependències de la Policia Local es destinarà als vehicles retirats de la via pública per un breu termini (cotxes mal aparcats o retirats per la grua), mentre que el nou dipòsit es destinarà als vehicles abandonats o custodiats per les autoritats judicials i que fan preveure una llarga estada. "Amb aquesta nova instal·lació posam ordre al problema dels cotxes abandonats", ha dit el batle de Manacor, Miquel Oliver. "Tenim molta demanda i poc espai, i per això ara els cotxes estaven al carrer. Els vehicles molestaven i fins i tot eren un perill, però ara s'aniran retirant i per això podrem garantir un millor ús de l'espai públic", ha afegit Oliver durant la presentació als mitjans de comunicació del nou recinte.

 

La Policia Local de Manacor té localitzats una cinquantena de vehicles a tot el terme de Manacor, ha explicat l'Inspector en Cap de la Policia Local, Manel Prieto. La posada en marxa del nou dipòsit coincideix, a més amb la nova Ordenança municipal de retirada de vehicles, aprovada el passat mes de setembre i que per primera vegada regula aquesta problemàtica al municipi. Prieto ha explicat que "l'actuació que ha començat a fer la Policia de manera més urgent ha estat retirar del carrer aquells vehicles que podien suposar un perill i traslladar-los a les noves instal·lacions municipals".

 

Ordenança de retirada de vehicles

 

L'Ordenança de vehicles abandonats es va aprovar el passat mes de setembre i amb aquesta norma, l'equip de govern pretén donar solució a una problemàtica que s'ha anat incrementant en els darrers anys i que proporciona un marc jurídic per a què l'Ajuntament de Manacor pugui realitzar les actuacions corresponents quant a localització, denúncia, procediment per a la retirada i entrega al centre de tractament i descontaminació corresponent, tenint en compte que la institució municipal ha assumit el tractament residual dels vehicles.

 

L'Ordenança prohibeix l'abandonament de vehicles a la via pública o qualsevol espai de titularitat municipal. Es considera que un vehicle està abandonat quan hagin transcorregut més de dos mesos després que el vehicle va ser immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l'Ajuntament i el seu titular no ha formulat al·legacions; quan romangui estacionat per un període superior a un mes al mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matrícula; quan figuri en situació de baixa temporal o definitiva a la base de dades de la DGT. Igualment, també es considera un vehicle com a residu sòlid urbà quan pel seu estat pugui suposar un perill. En els dos darrers supòsits, es procedirà a la retirada immediata del vehicle i serà traslladat al dipòsit municipal de vehicles. En la resta de casos, es dóna un termini de quinze dies al propietari perquè retiri el vehicle voluntàriament.

 

Les taxes corresponents al trasllat i permanència al dipòsit corresponen al titular del vehicle, segons l'Ordenança fiscal en vigor.

 

Pel que fa al procediment per a la retirada, quan es detecta un vehicle abandonat s'aixeca una Acta d'Infracció, que va acompanyada d'un reportatge fotogràfic il·lustratiu del seu estat. Transcorregut el termini d'un mes sense que el titular l'hagi retirat voluntàriament, es procedirà al seu trasllat al Centre Autoritzat de Tractament, per a la seva posterior destrucció i descontaminació.

 

L'Ordenança preveu també un règim de sancions. Totes les infraccions previstes en la norma tenen consideració de greus, pel que són sancionades amb multes de 750 euros (per a motocicletes i ciclomotors), de 1.000 euros (per a turismes i vehicles de pes màxim autoritzat inferior a 3.500 kg), i 1.500 euros (per a vehicles de pes màxim autoritzat superior a 3.500 kg).