DIADA CASTELLERA DE SANT JAUME

23-July-2022
Plaça Rector Rubí
10.30 h

 A càrrec dels Al·lots de Llevant.