La reforma de la plaça des Cós recuperarà l’espai públic per als vianants

05-October-2022

Les obres de millora d’aquest espai començaran aquest mes d’octubre i tenen un termini d'execució de sis mesos 

La reforma integral de la plaça des Cós, situada al centre de la ciutat de Manacor, eliminarà les barreres arquitectòniques, millorarà l’aspecte general de l’espai públic i afavorirà la recuperació de l’espai públic per als vianants. L’obra també substituirà les xarxes de serveis: enllumenat públic, aigua potable, clavegueram, escomeses particulars i xarxa de pluvials, ara inexistent; i instal·larà una zona de rec per a la vegetació. La superfície de la intervenció és de 2.375 metres quadrats i comprèn des del capdamunt del carrer d’Artà fins l’encreuament dels carrers Olesa, Antoni Galmés folklorista i avinguda de Baix des Cós.

«Per a nosaltres, Manacor, posa’t guapa no només és un eslògan», ha assegurat la delegada d’Urbanisme, Núria Hinojosa, aquest dimecres en roda de premsa. Aquesta intervenció urbanística pretén dignificar «un espai que es diu plaça però que no actua com a plaça, com hem anat fent des de 2019 amb la plaça de s’Antigor, la plaça Berard, a la primera línia de Porto Cristo, i actualment a la plaça dels pares Creus i Font i Roig i a Santa Catalina», ha afegit.

La plaça passarà a tenir un únic sentit de la circulació i l’enllaç amb el carrer Olesa, Baix des Cós i Toni Galmés es resoldrà amb una rotonda de petites dimensions. També s’eliminaran els semàfors existents. Es reduirà l’aparcament a una plaça adaptada i algunes places de càrrega i descàrrega.

La resta d’espai públic passarà a ser espai per als vianants i es deixarà tota la plaça al mateix nivell.

Aquesta obra s’emmarca en un conjunt de canvis de circulació, com el canvi de sentit de l’avinguda de Baix des Cós. «Posam al centre a qui toca: als vianants. Quedarà una zona pacificada, tranquil·la i on els vehicles hagin de circular a poca velocitat», ha dit el batle de Manacor, Miquel Oliver. En aquest sentit, ha recordat que la plaça des Cós uneix dues parts molt importants de Manacor i compta amb un flux de gent constant, «amb unes voravies que actualment han quedat clarament insuficients pel trànsit de vianants i necessitats comercials de la zona», ha afegit. En aquest sentit, el batle ha insistit en l’impacte positiu que tendrà aquesta reforma integral en els comerços de la zona, passats els mesos d’obra. «Sabem que durant aquests mesos hi haurà molèsties i renous per als veïnats, però pensam que és important fer aquesta aposta per millorar un entorn urbà d’una plaça que no ha actuat mai com a plaça», ha afegit Hinojosa.

Les obres tenen un termini d’execució de sis mesos i un pressupost de 838. 784,96 euros. El projecte ha estat redactat per l’arquitecte manacorí Joan Pasqual i l’empresa Melchor Mascaró S.A. serà l’encarregada de la seva execució. Les obres estan sotmeses a un seguiment arqueològic, donada la ubicació de les obres.

Detalls del projecte

Se substituirà el paviment asfàltic per llambordins de formigó i les zones per als vianants seran de llambordins d’un color arenós, tot al mateix nivell.

El projecte també preveu que es pugui aprofitar el vial de trànsit per a la seva utilització ocasional en curses populars, recuperant l’ús que tenia antigament aquest emplaçament. També es deixarà un itinerari adaptat paral·lel a la façana i la major part de la plaça es deixarà lliure per a l’ús públic dels vianants, amb conjunts de bancs dispersos que convidaran a aprofitar la plaça com a lloc d’estada a l’aire lliure. A la part de ponent, entre el vial rodat i les façanes es deixa una voravia ampla pel pas de vianants des del centre fins a la plaça de Ramon Llull, que augmenta considerablement l’amplada de l’actual.

El projecte també modificarà la voravia de davant l’antic Museu per unir correctament la intervenció amb el centre de vianants. També preveu pavimentar el capdamunt del carrer d’Artà on actualment hi ha paviment asfàltic.

Pel que fa a l’encreuament amb els carrers Olesa, Toni Galmés i l’avinguda de Baix des Cós es preveu implantar una rotonda definitiva i elevar el nivell del paviment fins al nivell de les voravies per facilitar l’accessibilitat del conjunt. A aquest indret, es mantindrà l’arbre de pisos i s’hi deixarà una zona per estar-hi.