Manacor compta amb un pressupost de 51,6 milions per a 2023

20-February-2023

El ple de l'Ajuntament de Manacor ha aprovat aquest dilluns de matí els pressuposts municipals per a 2023. Es tracta d'un pressupost de 51.633.411,07€, el que suposa un increment de 4.376.258,86€ respecte dels comptes de 2022. Els comptes aprovats preveuen també 3.616.032,77€ en inversions de millora.

 

D'aquests 51.633.411,07€, 46.668.031,99 € corresponen a l'Ajuntament de Manacor i la resta als organismes autònoms que en depenen, com el Teatre de Manacor (530.240 €), el Patronat d'Esports (392.150 €), la Institució Pública Antoni M. Alcover (113.500 €), l'Escola Municipal de Mallorquí ( 90.200 €) o la SAM (3.839.289,08 €).

 

Els pressuposts d'aquest darrer any de mandat continuen amb la despesa social com a línia mestra, amb una inversió de 373.252€ per a la reforma del Centre de Dia de Manacor per a la millora de la qualitat de vida dels seus usuaris. Es destinen també 220.000 euros a ajuts econòmics a famílies i 100.000 euros per a la convocatòria oberta de subvencions per a entitats socials sense ànim de lucre que duguin a terme projectes socials al municipi. 110.000 euros es destinaran al programa de Patis Oberts, adreçat a infants i joves del municipi; 30.000 euros en projectes per a joves entre els que destaca el de visibilització de la salut emocional, i 18.000 euros per a l'adquisició d'aros de bàsquet i porteries antivandàliques per a instal·lar a diversos parcs i places del municipi.

 

També destaca la inversió de 200.000 euros prevista per a la finalització de la reforma de la plaça de Sant Jaume, en una segona fase; i l'adequació de la plaça de sa Torre i millores als centres d'educació infantil per valor de 100.000 euros.

 

D’altra banda, preveuen també la licitació de les obres previstes en el Pla d’Obres i Serveis de reforma de l'avinguda Joan Amer de Porto Cristo, en què l’Ajuntament hi ha de fer una aportació de 366.000 euros; la redacció del projecte de clavegueram de Porto Cristo; i 366.000 euros per a la implantació dels estudis de Formació Professional de Fusta.

 

Així mateix, els Pressuposts per a 2023 inclouen també algunes actuacions a què obliga el Pla General aprovat el desembre de 2021, com ara l'adquisició dels terrenys per a l'ampliació de la depuradora de Manacor per valor de 57.720€ , el vial de l'Urbanitzable A1 per valor de 238.000€, l'obertura del carrer Amfós, per valor de 12.470€, o el camí de Cala Varques, per valor de 3.000€.

 

Pel que fa al sanejament, els comptes municipals preveuen una partida de 70.000 euros per a incloure la zona d'Es Serralt a la xarxa general de subministrament d'aigua.

 

Quant a Medi Ambient, el contracte de gestió de recollida de residus ascendeix a 6,1 milions d'euros, que recull noves condicions laborals per als treballadors de la contracta. Així mateix, es destinaran 50.000 euros a la instal·lació de nous jocs infantils inclusius. En compliment del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima, es destinaran 160.000 euros a la instal·lació de plaques solars i punts de recàrrega.

 

Els Pressupostos municipals preveuen una partida de 405.229 euros per al contracte de Salvament i socorrisme. Així mateix, es preveuen actuacions a les platges urbanes del municipi que inclouen la instal·lació de mòduls de socorrisme i la dotació i equipament de la caseta de primers auxilis a Es Domingos Petits (29.100 euros), a més de reparacions i manteniment de les estructures de fusta i rampes d'accés.

 

La dinamització comercial és també una de les apostes dels comptes públics, amb una partida de 90.000 euros.

 

L'empresa pública municipal, SAM, invertirà 161.610€ per al Pla de Gestió de la Demanda d'aigua, que preveu la substitució progressiva de les bombes dels pous, la substitució dels comptadors de Cala Murada i l'inici del canvi dels comptadors de Manacor, a més del programa de gestió del cicle de l'aigua. Així mateix, preveu 160.000€ per a la renovació i millora de les infraestructures i equipaments de la depuradora de Manacor i 141.500€ per a la compra de carregadors elèctrics i renovació dels equipaments dels aparcaments públics soterrats.