SUPORT AL MÓN DEL CAVALL

08-October-2009
El batle de Manacor i diputat per el popular , Antoni Pastor, ha presentat una “Proposició no de llei” en el Parlament de les Illes Balears per dur a terme un seguit de mesures per tal de recolçar i potenciar el món del cavall a la nostra comunitat.

Fina al Parlament s’hi ha deplaçat la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Manacor, Bel Febrer, així com els responsables de l’Hipòdrom de la ciutat.

Exposició:

La incidència del món del cavall a les Illes Balears és molt difícil de qualificar tota vegada que la seva estructura no ha estat mai objecte d’un estudi en profunditat, per tant, la seva incidència econòmica és desconeguda.

El que sí sabem és que tenim una base i una infraestructura amb més de cent anys de funcionament, que segurament té una incidència econòmica molt important, un interès laboral gens menyspreable i un interès cultural, esportiu, agrícola-ramader i tradicional inqüestionable.

La tradició del trot a la nostra comunitat és la més arrelada de totes les de l’Estat, la gran afició i la millora que ha tingut l araça autòctona, fa que l’Administració hagi d’estudiar mesures que garantitzin el futur d’aquesta afició i motor econòmic.

Aquest sector podria ser també un factor fonamental en la revitalització de l’agricultura, així com un complement per a la gestió i manteniment de les zones d’interior més desfavorides.

Som, inconscientment, una potència a nivell mundial com a criadors d’aquests animals, basant-nos en la simple afició dels habitants de la comunitat. Si s’aconsegueix organitzar-ho, els resultats segurament poden ser sorprenents.

La crisi econòmica posa en perill a aquest sector, per això es proposen un seguit de mesures per aconseguir els objectius esmentats.

-Que el Govern d eles Illes Balears encarregui un estudi a la Universitat de les Illes Balears que analitzi la incidència del cavall a les Illes Balears.

-Que el Conselleria d’Agricultura crei una secció, dintre de la seva estructura, dedicada al món del cavall.

-Que el Govern conjuntamnet amb el Consella Insulars estudiï la viabilitat d’un centre d’entrenament a cada una de les illes.

-Que el govern faci les gestions necessàries amb el Govern Central per tal que les carreres de trotons tinguin igual tractament publicitari i financer que les carreres de galop a nivell nacional.