MANACOR COMPTA AMB UNA NOVA UNITAT COMUNITÀRIA DE REHABILITACIÓ

08-October-2009
Les teràpies rehabilitadores que desenvolupen els usuaris de la UCR Manacor tenen l’objectiu de recuperar al màxim les habilitats perdudes dels pacients amb trastorn mental greu, per tal que es puguin valer per sí mateixos en la seva vida quotidiana i gaudeixin de la major qualitat de vida possible.

Els professionals de la UCR treballen, també, amb les famílies dels pacients ja que són un element molt important en la rehabilitació dels seus familiars.

Aquesta Unitat està situada a la Ronda del Port nº 64, cantonada amb el carrer Moriscs i la inversió global del projecte s’acosta als 300.000€.