comunitat autònoma

21-February-2014

Recomanam no utilitzar les sigles CAIB per fer referència a la "comunitat autònoma de les Illes Balears".

(!) Fixau-vos que només escrivim en majúscula: Illes Balears.