EDUCACIÓ AMBIENTAL

Ø Recursos didàctics per a les bones pràctiques ambientals i el coneixement del medi.

Ø Activitats pels centres educatius: sembra d'arbres, neteja de platges, coneixement del medi, gestió de residus, etc.

Ø Organització de firetes ambientals amb tallers amb materials ecològics i actuacions educatives per als més petits i material d'interès per als més grans.

Ø Realització de publicacions divulgatives: el Mapa ambiental de Manacor, Els residus urbans "separar per a poder reciclar", El medi natural de Manacor, etc.

Ofic. Ajunt. de Manacor - Pl. Convent
Convent, s/n
07500 - Manacor