Ball de bot amb Jai de sa Barraqueta i Tramudança

08-Julio-2022
21 h

Lloc: passeig de la Sirena i zona d’aparcaments.