L’Ajuntament de Manacor i l’Associació de Bars i Restaurants de Manacor arriben a un acord pel que fa a la celebració d’horabauxes

10-Febrero-2023

L'Associació de Bars i Restaurants de Manacor (BAREMA) i l'Ajuntament de Manacor han arribat a un acord pel que fa a la celebració d'horabauxes. L’evolució de les formes d’oci han convertit els horabauxes en un reclam pels col·lectius de joves i de mitjana edat del municipi. Aquesta demanda a l’alça ha provocat que cada vegada s’organitzin horabauxes amb més freqüència al municipi.

Aquest tipus d'activitats poden arribar a ser molestes pels veïns i veïnes i també pels negocis que han de conviure amb els horaris dels horabauxes i amb el renou i les massificacions que s'hi poden produir. Per altra banda, poden suposar problemes amb el trànsit rodat i a nivell de la seguretat de les persones.

S'ha de tenir en compte que per a realitzar activitats amb música, és necessari que l'establiment disposi d'una llicència d'activitats específica. Si no és així, la celebració d'horabauxes incorre en competència deslleial i s'acaba convertint en una situació injusta per a aquells establiments que sí que compten amb llicència de bar musical.

Per aquest motiu, amb l'objectiu de regular aquestes activitats ja arrelades en el municipi i permetre la seva celebració amb la garantia de la seguretat i el compliment de la normativa, l'Ajuntament, ha organitzat diverses reunions amb el sector, liderat per BAREMA, i s'ha consensuat i pactat un document que regula l'organització dels horabauxes.

Entre les qüestions més destacades, es contempla que els bars puguin organitzar, com a màxim, dos horabauxes l'any, en un horari de 17h a 23h. Només podran autoritzar-se en aquells locals que disposin d’una superfície mínima de 20 metres quadrats d’ús públic, els sol·licitants hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i hauran de comptar amb la llicència d’activitat de bar, cafeteria, restaurant i activitats anàlogues.

Paral·lelament, l’Ajuntament està treballant en una Ordenança d’horaris d’obertura i tancament d’establiments al terme municipal de Manacor.