El ple de l’Ajuntament de Manacor reconeix la discriminació de la comunitat xueta i demana que s’investigui i divulgui la història del col·lectiu

09-Mayo-2023

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat aquest dilluns horabaixa per unanimitat la moció sobre el llegat xueta i jueu al municipi de Manacor. La proposta ha estat registrada i presentada pel grup municipal MÉS-Esquerra i ha tengut el suport de tots els grups polítics.

D’acord amb el text aprovat, l’Ajuntament de Manacor insta l’Escola Municipal de Mallorquí que, com a institució de referència a Manacor pel que fa a la divulgació de la història de Mallorca, programi cursos monogràfics que permetin la divulgació de la història d’aquest col·lectiu a Mallorca i concretament de Manacor. Així mateix, també s’insta el Museu d’Història de Manacor perquè impulsi la investigació sobre la història del col·lectiu xueta a Manacor; i el disseny d’itineraris urbans pels llocs més significatius del llegat xueta a Manacor amb l’objectiu de contribuir a la divulgació d’aquest llegat. Finalment, l’Ajuntament de Manacor en ple reconeix públicament la discriminació a què ha estat sotmesa la comunitat xueta a Manacor i a Mallorca i s’emplaça a fer feina amb totes les eines que estan a l’abast de la corporació municipal perquè cap altre col·lectiu no torni a ser discriminat a Manacor per qüestió de gènere, procedència, ètnia o pertinença a grup religiós.

Els xuetes són un grup social de Mallorca que es va originar durant l'Edat Mitjana, descendents dels jueus que varen ser obligats a convertir-se al cristianisme durant la Inquisició espanyola. Es tracta d’un col·lectiu històricament marginat i discriminat a causa del seu origen jueu, i els prejudicis i estereotips els han acompanyat al llarg dels segles i fins temps molt recents. «És un fet que la cultura, les tradicions i costums de la societat mallorquina no serien les mateixes sense l’aportació de totes les cultures que l’han conformat, entre elles la jueva», resa la moció. A Mallorca, els xuetes han contribuït de manera molt significativa a l’economia, la cultura i la política de l’illa. Amb tot, el llegat xueta i jueu a Manacor és a dia d’avui molt desconegut. L’acord reconeix la importància de conèixer la pròpia història. «La història de la comunitat jueva de Manacor és la d’una comunitat perseguida pels prejudicis, els rumors, l’estigma i la discriminació» En aquest context, la moció aprovada pretén posar en valor la contribució de la comunitat jueva i xueta a Manacor, mostrar el respecte i l’empatia de l’Ajuntament de Manacor pel que fa al patiment i dolor al que va ser sotmès aquest col·lectiu. «Fer emergir aquest llegat històric és segurament la millor manera, com a poble, de començar a restituir aquesta discriminació», conclou l’exposició de motius.