Convocats els Premis Ciutat de Manacor en les seves categories literàries, de cançó i d'arts plàstiques per a l'any 2024

10-Abril-2024

Convocats els Premis Ciutat de Manacor en les seves categories literàries i de cançó per a l'any 2024

L'Ajuntament de Manacor, a través de la Institució Pública Antoni Maria Alcover, convoca un any més els Premis Ciutat de Manacor en les seves categories literàries i de cançó per a l'any 2024. Aquesta convocatòria té com a objectiu principal premiar l'excel·lència en la creació literària i musical, fomentar la investigació i la promoció de la cultura i la història de Mallorca i el municipi de Manacor, així com potenciar la creació i la investigació en llengua catalana.

Els Premis Ciutat de Manacor inclouen les següents categories literàries: Novel·la - Maria Antònia Oliver, Poesia - Miquel Àngel Riera, Teatre - Jaume Vidal i Alcover, i Assaig - Antoni M. Alcover. A més, també es convoca el Premi Ciutat de Manacor de Cançó Guillem d’Efak. Cada categoria compta amb una dotació econòmica específica i està dirigida a reconèixer la tasca d'escriptors, dramaturgs, i músics que treballen en llengua catalana.

Els Premis Literaris Ciutat de Manacor es regiran per les bases establertes, les quals preveuen un procediment de concurrència competitiva, garantint els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació. La participació està oberta a persones físiques de nacionalitat espanyola o amb residència legal a Espanya, majors d'edat, que compleixin els requisits establerts per a cada categoria.

Per a les modalitats literàries, els originals han de ser inèdits i escrits en català, mentre que per a la modalitat de cançó, les propostes han de ser originals i en català. El termini de presentació de les obres s'inicia l'endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el 26 d'abril de 2024.

Els membres dels jurats de Teatre, Poesia, Assaig i de Cançó rebran una compensació econòmica de 450 € cada un. Els membres del jurat de Novel·la tendran una compensació econòmica de 600 € cada un. La composició dels jurats dels Premis Ciutat de Manacor 2024 en les categories literàries i musical es podran consultar, un cop constituïts, a https://institucioalcover.eadministracio.cat/

Per a més informació sobre les bases del concurs, requisits de participació i terminis de presentació, es pot contactar amb l'Ajuntament de Manacor trucant al 662 320 444 o enviant un correu electrònic a premisciutatdemanacor@manacor.org.

XXVII Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques 2024

El XXVII Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques 2024 representa una oportunitat per als artistes de presentar les seves obres i optar a un premi reconegut en el món de les arts visuals.

Les bases del concurs estableixen que les obres han de ser originals, úniques i no haver estat premiades en altres certàmens, oferint llibertat tant en la tècnica com en la temàtica. Poden participar-hi tots els artistes interessats, llevat dels qui hagin guanyat el premi en edicions anteriors.

El premi està dotat amb 6.000 €. El termini de presentació dels dossiers finalitza dia 16 de juny de 2024. Els interessats han de presentar un dossier en format PDF amb informació personal, proposta de l'obra, currículum artístic i documentació rellevant.

Un jurat format per quatre experts del món de les arts plàstiques serà l'encarregat de seleccionar l'obra guanyadora. A més, se seleccionaran un màxim de 12 obres finalistes per a l'exposició, que tendrà lloc a Manacor.

L’acte de lliurament del premi, en el qual es farà públic el veredicte del jurat, se celebrarà dia 5 d'octubre. Prèviament a l'acte públic, l’organització haurà informat l’artista premiat, que es compromet a assistir-hi. L’exposició, formada per les obres finalistes, romandrà oberta fins dia 3 de novembre de 2024.