VISITA AL TALLER OCUPACIONAL DES RIUET

15-Febrero-2010
El seu horari és de dilluns a divendres de 7.00 a 15.00 h i cobren el 150 % del SMI (+- 1.100,00 €).