SUBSANAR

22-Julio-2015
És correcte subsanar? No. És un castellanisme.
El que podem fer és esmenar, rectificar o corregir errors.

- La proposta de resolució té unes errades que s'han d'esmenar.
- Pensa a rectificar els errors del document abans d'enviar-lo a la Conselleria.
- He hagut de corregir les dades equivocades del projecte.