Presentació del servei de Suport lingüístic a la contractació

08-Novembre-2022
Sala de premsa de l'Ajuntament de Manacor
11.30 h

Convocatòria de premsa

El delegat de Política lingüística, Sebastià Llodrà; i la responsable del Servei Lingüístic de l'Ajuntament de Manacor, Isabel Andreu, presentaran davant els mitjans de comunicació el nou Servei de suport lingüístic a la contractació. Aquest nou servei es posa en marxa arran de l'entrada en vigor de les Clàusules lingüístiques a la contractació per a les empreses que prestin servei a l'Ajuntament.