Artur Aguiló Frau

Artur Aguiló Frau

Currículum:

Manacor, 4 de juny de 1995

Formació acadèmica

Estudis elementals

Idiomes

Català

Castellà

Anglès

Alemany bàsic

Partit Polític
Correu electrònic