Juan Pedro Juan Sureda

Juan Pedro Juan Sureda

Currículum:

Formació acadèmica:

Estudis elementals.

Idiomes:

- Català

- Castellà

- Anglès: nivell mig

Partit Polític
Correu electrònic