CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER EQUIPAMENTS

27-Agost-2021

El Consell de Mallorca ha subvencionat l’adquisició d’un mesurador de CO2, d’un purificador d’aire i d’un deshumidificador portàtil per a l’arxiu municipal de Manacor.


Amb l’adquisició del mesurador de CO2 i del purificador d’aire s’han millorat les condicions de treball de la sala de consulta dels usuaris de l’arxiu. Vist que aquest espai no té ventilació natural, aquests aparells permetran detectar si hi ha un excés de diòxid de carboni i permetran assegurar que l’aire és de qualitat, amb la qual cosa es minimitza el risc de contagi de la COVID 19.


D’altre banda, el deshumidificador permetrà garantir la preservació i la conservació dels fons ubicat al dipòsit 4 mitjançant el control de les condicions ambientals i el manteniment d’uns nivells d’humitat relativa que impedeixin el desenvolupament de fongs i altres plagues.